Vyšlo dne 26.10.2022

Historickou tramvají do Královských zahrad